Školenie VZV

Na to, aby ste mohli obsluhovať vysokozdvižný vozík je potrebný platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre daný typ vozíka. Osoba, ktorá obsluhuje vozík musí byť plnoletá, zdravotne spôsobilá a na túto prácu kvalifikovaná. Preukaz platný v celej EÚ získa absolvent kurzu po vykonaní záverečných skúšok. Kurzy na vysokozdvižné vozíky sa ponúkajú v individuálnej alebo skupinovej forme, niektoré môžete absolvovať ako rekvalifikačný kurz. Povolanie sa vykonáva na určitých pracoviskách, napríklad v areáloch výrobných podnikov, veľkoskladov, kde treba počítať s hlukom, prašným a znečisteným prostredím. Školenia na predĺženie platnosti preukazu je potrebné opakovať raz ročne.